Папирне корпице

НАПОМЕНА: Наведене су пројектоване димензије пречника отвора папирних корпица. Може доћи до одступања услед различитих спољашњих утицаја, као што су: влага у ваздуху, температура, начин складиштења и слично.