Kartonski tanjiri i tacne

NAPOMENA: Navedene su projektovane dimenzije kartonskih tacni i tanjira. Može doći do odstupanja usled različitih spoljašnjih uticaja, kao što su: vlaga u vazduhu, temperatura, način skladištenja i slično.